Gesprekscoaching

interview-small

Moet u regelmatig een lastig gesprek voeren en ziet u daar tegenop?

Wat zou het voor u  als professional  fijn zijn om met een andere professional hierover te sparren. Kortom, samen een gespreksplan te maken inclusief gesprekstechnieken en -tactieken welke gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten en gespreksmodellen.

Wij werken volgende het diagnose-recept model. Samen met u maken wij een analyse van de situatie en het gesprek dat u gaat voeren (diagnose). Vervolgens maken wij samen met u een volledig gespreksplan (recept).

Het gespreksplan bevat o.a.:

 • Het verstrekken van letterlijke teksten (repertoire) die u kunt gebruiken in het gesprek;
 • Handvatten om regie te houden in het gesprek;
 • Aanvang van het gesprek (de introductie en regieafspraken);
 • De overgang naar de inhoud;
 • Mogelijke vormen van weerstand;
 • Technieken om weerstand om te buigen;
 • Te verwachten reacties van de betrokkene (reactie scenario’s uitwerken zodat deze u niet overvallen tijdens het gesprek);
 • Een effectieve afsluiting van het gesprek.

 

De voordelen van gesprekscoaching zijn:

 • De adviseur is niet persoonlijk betrokken en kent de nodige afstand (helicopterview);
 • Hierdoor ontstaat een objectief beeld van de werkelijkheid. Beeld- en oordeelsvorming worden gescheiden;
 • Het verstrekken van letterlijk repertoire door de adviseur. De teksten dienen ook als inspiratie voor uw eigen “toon”;
 • Het uitwerken van verschillende reactie scenario’s van de betrokkene waardoor u niet verrast wordt. Uw eigen spanning blijft daardoor laag…..u had deze reactie immers al verwacht!;
 • Geen langlopende trajecten, slechts 1 tot 2 gesprekken!

 

"Een goede voorbereiding is het halve werk"
"Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg! ...het gespreksplan bracht hier verandering in"
"Ik kreeg letterlijke teksten aangereikt, ik hoefde niet alles zelf te bedenken"