header 01

management

Assertiviteit

Assertiviteit is tegenwoordig een modewoord, maar wat betekent het nu eigenlijk? Het heeft te maken met ‘nee’ durven zeggen tegen de ander, maar wel met respect voor de mening van een ander en zonder dat de relatie in gevaar komt. Dit vraagt om een bepaalde manier van denken en communiceren. Vaak zijn belemmerende overtuigingen de reden om niet assertief te communiceren met anderen. Gevolg hiervan is dat mensen helemaal niet reageren of zelfs agressief reageren en dan komt de relatie juist onder druk te staan. In de trainingen assertiviteit en persoonlijke effectiviteit oefenen we in praktijksimulaties met nee zeggen. We laten zien dat het niet zo moeilijk is.