header 01

management

Gespreksvaardigheden

Of het nu gaat om een ziekteverzuim-, beoordelings-, feedback- of informatiegesprek, een vaardig spreker weet dat het bij communicatie om tweerichtingsverkeer gaat. Wanneer u de eigen boodschap helder over kunt brengen, heeft u al de helft gewonnen. Maar wat voor de één helder is kan voor de ander onbegrijpelijk zijn. Een gouden wet in de communicatie is dat de zender altijd verantwoordelijk blijft voor de boodschap en de interpretatie daarvan. Luisteren is hier dan ook van essentieel belang.

Nieuw bij Devizion: Training Aanzeggen van de Meldcode Kindermishandeling!

U heeft uw vermoedens van kindermishandeling besproken met uw collega’s. U heeft mogelijk een gesprek met het Advies en Meldpunt Kindermishandeling gehad. Kortom, alle procedures zoals afgesproken zijn gevolgd. En dan is het zo ver. U gaat het gesprek aan met de ouders. De ouders zitten voor u en u begint het gesprek!

Na de training bent u staat:
een gesprek effectief voor te bereiden en te voeren, uw bezorgdheid te uiten en de te nemen stappen te bespreken, om te gaan met weerstand of zelfs vijandigheid, uw eigen spanning onder controle te houden, uw eigen veiligheid voldoende te waarborgen.