header 01

management

MBTI persoonlijkheidsprofiel

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) test wordt gebruik voor het opstellen van een persoonlijkheidsprofiel. Elk mens is uniek. De veelheid van unieke eigenschappen van alle mensen is dan ook moeilijk te vatten. Vandaar dat men op zoek gegaan is naar wat mensen gemeenschappelijk hebben ofwel de verschillende “types”. Men gaat ervan uit dat de persoonlijkheidsverschillen voortkomen uit fundamentele voorkeuren op vier dimensies:

  • Waar haal ik mijn energie?
  • Hoe neem ik informatie op?
  • Hoe neem ik beslissingen?
  • Hoe beoordeel ik situaties?

Als men van zichzelf weet waar de voorkeuren liggen, des te beter men deze voorkeuren effectief kan inzetten in het dagelijks leven. Daarnaast geeft het ook een bepaalde verklaring voor het gedrag dat iemand vertoont, de wijze waarop iemand zich presenteert, hoe men zich in teams gedraagt, hoe men informatie verzamelt of opneemt, hoe men beslissingen neemt en hoe men met andere communiceert, de stijl van leidinggeven en waarom dit soms botst met de uitvoering. Een duidelijk inzicht in de voorkeuren geeft een praktisch handvat voor ontwikkeling.