header 01

veiligheid

Opvang na een incident (BOT)

Een medewerker kan te maken krijgen met uiteenlopende incidenten, zowel zakelijk als privé. Betrokkenheid bij een incident roept vaak gevoelens van ongeloof, verbijstering, achteloosheid of van ontzetting op. Gevoelens die van invloed kunnen zijn op de arbeidsprestatie.

In onze training kijken wij met de deelnemers naar de incidenten die van invloed kunnen zijn op de arbeidsprestatie. Tevens kijken we naar de rol van de leidinggevende bij de verwerking en geven we praktische handvatten voor opvanggesprekken.