header 01

veiligheid

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Een werkgever is verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren zodat bij gevaarlijke situaties op het werk letsel en schade bij werknemers en bezoekers zoveel mogelijk wordt voorkomen. Elk bedrijf heeft daarom één of meer bedrijfshulpverleners nodig.

De bedrijfshulpverleners in uw bedrijf worden opgeleid zodat ze:

  • Eerste hulp kunnen verlenen
  • Brand kunnen bestrijden
  • Kunnen reanimeren met een AED
  • Collega's en bezoekers kunnen evacueren.