header 01

veiligheid

Preventietraining overval

De doelstelling van deze training is antwoord geven op de volgende vragen: Wat is een overval? Wanneer ga ik geld geven? Wat is het profiel en de werkwijze van de overvaller? Welke preventieve maatregelen zijn er? Wat is veilig gedrag tijdens de overval? Wat te doen na de overval?

Wij vermelden uitdrukkelijk dat er in deze training geen ‘onverwachte’ overvalsimulatie zal plaatsvinden.