header 01

veiligheid

Training interne fraude

Interne criminaliteit kost ondernemers geld, veel geld. Naar schatting evenveel financiële schade als externe criminaliteit. De training is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Signaleren en herkennen van gedragingen die (kunnen) leiden tot het plegen van frauduleuze handelingen;
  • Voorwaarden voor een integere organisatie;
  • Van repressief naar preventief handelen:
  • Interviewtechnieken.