header 01

zorg

Kind en een veilig thuis

Een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van het kind in het geding is.

Training

In de training wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties,
groepsopdrachten, praktijksimulatie en eigen casuïstiek. De training is voor maatschappelijk
werkers in de Jeugdhulpverlening.

Programma

  • De uitgangspunten van Signs of Safety;
  • Communicatietechnieken waarbij het oplossingsgericht werken centraal staat;
  • Werken met het framework;
  • Een conferentie organiseren en voorzitten;
  • Bodemeisen stellen;
  • Veiligheidsplan;

Resultaat

Je bent in staat om uitvoering dan wel begeleiding te geven aan het hulpverleningsproces gericht op de veiligheid van het kind volgens de werkwijze van Signs of Safety. Je kunt ouders motiveren om te werken aan de doelstellingen uit het veiligheidsplan.