header 01

zorg

Kwaad en Erger

Kwaad & Erger, omgaan met ongewenst gedrag/ agressie in het werk!

Bij de uitvoering van je taak in hulpverlening, zorg en onderwijs krijg je o.a. te maken met meningsverschillen en weerstand. Het gaat om situaties waarin cliënten of ouders zich gedwongen of beperkt voelen in hun doen en laten. Dit kan uitgroeien tot een agressie-incident, variërend van intimidatie tot zelfs dreiging met fysiek geweld.

Training                          

De training biedt direct toepasbare handvatten uit de praktijk voor de praktijk vanuit de stelregel:

  • Eerst de ander aanspreken op ongewenst gedrag en dan pas naar de inhoud;
  • Oefenen met een acteur in effectief communiceren;
  • De deelnemers leren (snel) instrumenteel of frustratiegedrag te herkennen en daar adequaat op te reageren.

Resultaat

De deelnemers kunnen grenzen stellen met behoud van de relatie. Het ongewenste gedrag neemt af.
Je ervaart in jouw werk meer rust en respect.