header 01

zorg

Leiding geven aan overleg

Leidinggeven aan overleg:

In deze eendaagse training leer je effectief op te treden als voorzitter van een overleg. Meestal ben jij, als
professionele hulpverlener, degene die een het overleg leidt tussen de verschillende betrokkenen. Je hebt tot taak om de spreekwoordelijke neuzen dezelfde kant op te krijgen, of te houden. Hoe zorg je ervoor dat het overleg goed verloopt, een ieder zich gehoord voelt en er een gedragen besluit ligt als resultaat van het overleg?

Training                         
Leidinggeven aan overleg kenmerkt zich voornamelijk door de praktische invulling. Je krijgt in simulaties de gelegenheid om te oefenen in het effectief optreden als voorzitter.
Het accent in de training ligt op:
  • Het positioneren van jezelf als voorzitter;
  • Het maken van heldere afspraken;
  • Omgaan met “stoorzenders”;
  • Besluitvorming.

Resultaat

Na afloop van de dag ben je in staat om een overleg met meerdere deelnemers uit verschillende disciplines, inclusief ouders en jongeren, te sturen naar breed gedragen afspraken. Je kunt de deelnemers motiveren en verbinden aan de uitvoering  van de gemaakte afspraken.