header 01

zorg

Praktijktraining stap 3 meldcode

Praktijktraining Stap 3 meldcode kindermishandeling:

Je hebt de vermoedens van kindermishandeling besproken met collega’s. Je hebt mogelijk een gesprek met Veilig Thuis gevoerd. Kortom, de procedures zoals afgesproken zijn gevolgd. Dan is het zo ver. Je gaat in gesprek met de ouders. Ze zitten voor je en het gesprek begint……….

De praktijk leert dat jeugdhulpverleners, leerkrachten en andere professioneel soms opzien tegen dit moment. Dit is niet verwonderlijk. Het is nogal wat om ouders te cofronteren met jouw vermoedens en zorgen.

Training

Onze trainers en acteurs beschikken naast theoretische kennis over veel ervaring.  Hierdoor is het mogelijk om de training optimaal aan te laten sluiten bij jouw eigen praktijk.

In de training gaan we vooral doen, afgewisseld met theorie en praktische tips van de trainer. Wij geven handvatten en tips voor de verschillende stadia in een gesprek, voorbereiding, inhoud en afronding.

Resultaat

In de training word je bewust van jouw eigen gedrag en de invloed hiervan op anderen. Je kunt een gesprek effectief voorbereiden en uitvoeren. Je kunt omgaan met weerstand, zelfs vijandigheid en jouw eigen spanning onder controle houden.