header 01

zorg

Rechtbanktraining

Rechtbanktraining:

Als maatschappelijk werker moet je soms ook optreden tijdens een zitting op de rechtbank. Ouders, jongeren, advocaten of andere belanghebbenden kunnen soms zeer nadrukkelijk hun mening ventileren. Dit vraagt bijzondere aandacht, zodat je tijdens zitting voldoende voorbereid en in staat bent om je taak en verantwoordelijkheid naar behoren in te vullen.

Training

De training biedt een theoretisch kader over de juridische aspecten van het optreden ter zitting en laat je oefenen met situaties zoals deze zich in de praktijk voordoen.

Programma                          

In het eerste deel wordt het strafrecht behandeld. Het gaat hier om de voorbereiding en behandeling van strafzittingen van jongeren die onder toezicht staan en die te maken krijgen met justitie omdat zij worden verdacht van een strafbaar feit.

Vervolgens wordt stilgestaan bij het civiele recht en wordt de wetgeving rond de diverse kinderbeschermingsmaatregelen en het procesreglement behandeld.

Tot slot is er één dagdeel met een simulatie per deelnemer. Aan de hand van een casus wordt een zitting van de rechtbank nagespeeld met een kinderrechter, een advocaat en acteurs.

Resultaat

Je kunt degelijk en zakelijk beargumenteren wat de gronden van een verzoek zijn en je verzoek of advies helder en bondig samenvatten. Je kunt ter zake doende pedagogische belangen van het kind naar voren  brengen. Je kunt vragen van de
kinderrechter of andere partijen helder en bondig beantwoorden.